Biblia dat is de gantsche H. Schrift vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.

Dorderecht, 1777. 903 p. 15 cm. K-6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
問い合わせ先